Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1071

Սկետչարդի գրաֆիկը՝ ԴՆԹ-ի հետ լիգանդի կապման հաստատունի որոշման համար

9
1800
1072

Օդի որակը

18
3600
1073

Մենեջմենթի դերը կարիերայում և կյանքում

12
2400
1074

Կաթնաթթվային բակտերիաների, մակարդների, կոմբինացիաների ընտրությունը

37
7400
1075

Հում կաթի մանրէաբանությունը

20
4000
1076

Հաղթողների այլընտրանքները

12
2400
1077

Երիտասարդության սոցիալական զարգացումը

12
2400
1078

ԴՆԹ-ի կրառությունը

22
4400
1079

ԴՆԹ-ի հավանականությունն ու անալիզը

5
1000
1080

Արտադրական կեղտաջրեր

12
3600