Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1041

Լիպոսոմների ու վեզիկուլների կառուցվածքը

11
2200
1042

Լիդեր

19
3800
1043

Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանությունը Լեհաստանում

18
3600
1044

Իմիջը և ընտրությունները

15
3000
1045

Հողերի գերխոնավեցումը

8
1600
1046

Դիֆերենցիալ ձևերը

7
1400
1047

Գենետիկ բազմազանության նկարագրության մեջ մոլեկուլյար տեխնոլոգիաների դերը

12
2400
1048

Տաճարը, քանդակը և կոթողը հին թյուրքական տեքստերում, Դմիտրի Կլեմենցի ուղին

7
1400
1049

Բյուջետային ֆեդերալիզմի մոդելների ձևավորման հիմքերը

7
1400
1050

Տեսություն

6
1200