Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1051

Պոլի (ADPr-ռիբոզիլ)ացման ռեակցիաները կորիզային ֆունկցիաների կարգավորման գործում

10
2000
1052

ԱՄՆ և ԵՄ քաղաքական հետաքրքրությունները

5
1000
1053

Այգու ձևավորման ոճերը

17
3400
1054

Ածխաջրածին

16
3200
1055

Harf հասկացությունը և արաբական լեզվաբանական ավանդության մեջ տեքստային ինֆորմացիայի կարդալու հնարավորությունները

2
400
1056

Մուհամեդի կյանքի ընդհանուր նկարագիրն ու Իսլամի նախապատմությունը

55
11000
1057

Ամբողջ թվերով ծրագրավորման խնդրի օրինակներ

33
6600
1058

Իմամիյաից մինչև Իթնա Աշարիա: Էթան Կոհլբերգի կողմից: Ռիչարդ Ուոլզերի հիշատակին

13
2600
1059

Իրավահաստատում

24
4600
1060

Իրավաստեղծության տեսակները

9
1800