Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1061

Իրավաստեղծություն

6
1200
1062

Օրինաստեղծության մեթոդաբանական հիմունքները

38
7400
1063

Մետաղակղմինդրից տանիքածածկերի կառուցման տեխնոլոգիական քարտը

30
6000
1064

Որոշ իմամի-շիական տեսակետներ թաքիյայի վերաբերյալ, Էթան Կոլբերգ

8
1600
1065

Թուրքական գրականությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին

9
1800
1066

Սոցիական ռեալիզմ, Միտումների բազմազանությունը

6
1200
1067

Պահանջարկի ձևավորման էությունը, խնդիրները և մեթոդները ապրանքի վաճառքի խթանում

12
3600
1068

Նեոդիմով ալիումինա-իտրիային նռնակի ակտիվ տարրերի հատկությունները

16
3200
1069

Ուռուցիկ մարմիններ պարունակող երկրաչափական հավանականությունների արտակարգ խնդիրները

12
2400
1070

Սննդային միջավայր

7
7