Ռեֆերատներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
21

Ազատ փոփոխվող և փոփոխվող կարգավորվող արժութային փոխարժեք

4
800
22

Քաղաքացիական ծառության էթիկայի միջազգային փորձը

6
1200
23

Համակարգչի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա

6
1200
24

Ֆինանսական ինստիտուտների սնանկացման ընթացակարգ

10
2000
25

Ավանդադրման գործընթացի ձևերը և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ բանկային համակարգում

10
2000
26

Ռեզերվների ստեղծումը և վարկ վերցնելու իրավունքը Արժույթի միջազգային համակարգում

8
1600
27

Մաքսային հսկողության հասկացությունը, իրականացման ձևերը և տեսակները

6
1200
28

ԱՄՀ և Համաշխարհային բանկի նմանություններն ու տարբերությունները

9
1800
29

Կազմակերպության անվտանգության քաղաքականությունը

12
2400
30

Գործընկերների միջև փոխհարաբերությունների խնդիրները ֆրանչայզինգի համակարգում

10
2000