Ռեֆերատներ Սոցիոլոգիա, սոցիալական աշխատանք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ինտեգրացված սոցիալական ծառայությունների համակարգը

9
1800
2

Սոցիալական աշխատանքի հնարավարությունները ՀՀ ժամկետային զինծառայողների հետ

7
1400
3

Սոցիալական դիրքորոշումների քրեականացման աստիճանակարգը

4
800
4

Մարգինալ խմբերի առանձնահատկությունները

5
1000
5

Է. Բերջեսի սոցիոլոգիական հայացքները

6
1200
6

Սոցիալական գաղափարախոսություն. համառոտ տեսություն

7
1400
7

Սոցիալական աշխատողը որպես անձնավորություն (մարդակային որակները)

4
800
8

Սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները առողջապահության ոլորտում

5
1000
9

Սոցիալական աշխատանք մտավոր հաշմանդամ երեխաների հետ Փորձագիտական վերլուծություն

6
1200
10

Ո՞րն է շահառուի բնավորության բացահայտման կարևորությունը սոցիալական աշխատողի համար

2
400