Ռեֆերատներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Հայ հասարակական-քաղաքական կառուցվածքը միջնադարում և այսօր

10
2000
2

Իրական և անվանական ՀՆԱ

9
1800
3

Արտադրության ծախսերը և ինքնարժեքը

10
2000
4

«Սկոլկովո» ինովացիոն կենտրոն

13
2600
5

Պատմաճարտարապետական զբոսաշրջության բաղկացուցիչները

8
1600
6

Ֆրանսիայի միջազգային մասնագիտացումը ըստ ճյուղերի

6
1200
7

Տնտեսական համակարգերը և տնտեսական մոդելներ

7
1400
8

Վճարունակության հիմնական ցուցանիշները առևտրային բանկերում

5
1000
9

Վենեսուելայի՝ դոլարից յուանի անցման դրդապատճառները

8
1600
10

Սթրեսի կառավարում- «Արդշինինվեստ» բանկ

7
1400