Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Պետության և իրավունքի տեսություն, պատմություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Իսրայել Օրի և Հովսեփ Էմին հայացքներ

18
3600
2

Ժաննա Դարկը և Հարյուր ամյա պատերազմը

31
7750
3

Ֆրանսիան IX - XI դդ.

15
3000
4

Ֆրանս-ԳԴՀ հարաբերությունները 1990-1999թթ.

28
5600
5

Ֆիլիպ II-ի արտաքին քաղաքականությունը

16
3200
6

Հայուհիների մասնակցությունը մայիսյան հերոսամարտերին

12
2400
7

Իբերիական թագավարությունը և Հռոմը I - II դդ.

13
2600
8

Ազատագրական շարժման ռուսական կողմնորոշման նշանակությունը

15
3000
9

Վիկտորիայի դարաշրջան

35
7000
10

Իրավիճակը արևելյան և արևմտյան Հայաստանում Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին

25
5000