Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Կենսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Վարդազգիների կարգ (ընտանիքներ, Հայաստանում դրանց տարածվածությունը)

12
2400
2

Կոնֆլիկտների լուծման մոտեցումները ըստ ոլորտների

28
5600
3

ԴՆԹ կառուցվածքը, ֆունկցիան, ճառագայթման վնասվածքների տիպերը

15
3000
4

Սնկային հիվանդություն

21
4200
5

Քաղցրահամ ջրերի էֆտոֆիկացիա, պատճառները և ընթացքը

11
2200
6

Փայծաղ

12
2400
7

Կրծողներ

13
2600
8

էլեկտրամագնիսական ճառագայթների ազդեցությունը կենսաբանական համակարգերի վրա

16
3200
9

Կենսական գործոնների ընդհանուր բնութագիրը

7
1400
10

Կենսաբանական թաղանթների կառուցվածքը և ֆունկցիաները

12
2400