Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Իրավաբանություն, իրավագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Հայցային վաղեմության հասկացությունը և նշանակությունը

12
2400
2

Հրազենի կիրառմամբ դեպքի վայրի զննությունը

44
1100
3

Պետական հարկադրանքի հասկացությունը, հատկանիշները և տեսակները

13
2600
4

Պետության կառավարման ձևի հասկացությունը և տարրերը

13
2600
5

Признаки и понятия добровольного отказа от преступления

23
6900
6

Մեղադրյալի ցուցմունքի հասկացությունը և նշանակությունը

11
2200
7

Խուզարկության հիմնախնդիրները մինչդատական վարույթում

11
2200
8

Դատավճռի ձևը և բովանդակությունը

18
3600
9

Դատապարտյալին որոշակի ժամերին բնակավայրը լքելու արգելքի էությունը և կիրառման առանձնահատկությունները

13
2600
10

Ռասայական խտրականության պայքարի դեմ Կոնվենցիան

15
3000