Կուրսային, անհատական և ստուգողական աշխատանքներ Ընդհանուր Հոգեբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ազատազրկման հետ չկապված պատիժներ

26
6500
2

Անձի իրավական վիճակի սկզբունքները

14
2800
3

Սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշման ազդեցությունը մանկավարժական կոլեկտիվի հաղորդակցման համատեքստում

24
4800
4

Պլուտչիկ-Կելերման-Կոնտե հարցարան

10
2000
5

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում ագրեսիվ վարքի հոգեբանական առանձնահատկությունները

23
4600
6

Հոգեդինամիկ մեթոդների դերը մանկան հոգեթերապիայում

15
3000
7

Հոգեբանական աշխատանքը ծնող-երեխա հարաբերություններում

8
1600
8

Կորուստի ապրումը ծերության տարիքում

10
2000
9

Ծնողների ամուսնալուծության խնդիրը և երեխայի սոցիալական դեֆորմացիան

12
2400
10

Ծերության հոգեբանական առանձնահատկությունները

21
4200