Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
71

Գլոբալ հասարակական բարիքների պահպանությանը ուղղված միջազգային համագործակցությունը, հիմնական ոլորտները և ուղղությունները

9
1800
72

Բնօգտագործման պետական կարգավորումը և անարդյունավետությունը

9
1800
73

Էկոլոգիապես անվտանգ ապրանքների արտադրության չափագիտական ապահովումը

9
1350
74

Համաշխարհային հանրության զարգացումը և գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիրների ձևավորումը

15
2250
75

Ջրային ռեսուրսներ: բնական կադաստր

7
1000
76

Էկոլոգայի ի հայտ գալը, զարգացումը, մարդու էկոլոգիա

6
900
77

Էկոլոգիական ճգնաժամերի տիպերը

3
450
78

Արգելոցներ և արգելավայրեր

11
1650
79

Շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունը

10
1500
80

Քաղաքային բնակչության էկոլոգիան

7
1000