Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
51

Գիտատեխնիկական հեղափոխության նշանակությունը

10
2000
52

Էկոլոգիայի և բնապահպանության կապը

10
2000
53

Էկոհամակարգերի հիմնական փոփոխությունը և շրջակա միջավայրի ապակայունացման գործոնները

13
2400
54

Բնության տնտեսական արժեքավորությունը, պայմանական գնահատումը և շուկաները

11
2000
55

Բնության ընդհանուր տնտեսական արժեքավորման որոշման մեթոդները

14
2600
56

Բնապահպանական էկոլոգիական ռիսկ և դրա տեսակները

10
2000
57

Բնական ռեսուրսների կառավարման ակտուալ հիմնախնդիրները

15
2900
58

Ջրոլորտ

8
1200
59

Բնօգտագործման (բնաշահագործման) և բնապահպանական ոլորտի հարկային վճարները

17
3000
60

Բնական ռեսուրսների կանխատեսումը բնապահպանական կանխատեսումները

12
2000