Ռեֆերատներ Բնապահպանություն, էկոլոգիա, բնօգտագործում, բուսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
101

Ջրոլորտ

8
1200
102

Բնօգտագործման (բնաշահագործման) և բնապահպանական ոլորտի հարկային վճարները

17
3000
103

Բնական ռեսուրսների կանխատեսումը բնապահպանական կանխատեսումները

12
2000
104

Բնության և հասարակության փոխազդեցության հիմնախնդիրները

12
2400
105

Տնտեսական զարգացումը և էկոանվտանգության ապահովումը

5
1000
106

Տեխնոգեն զարգացման էքստերնալ ծախսերը

7
1400
107

Միջազգային բնապահպանական ռազմավարությունը

8
1600
108

Մարդու ազդեցությունը մթնոլորտի և կլիմայի վրա

7
1400
109

Հասկացություն էկոլոգիական աղտոտիչների մասին

33
6600
110

Միջազգային բնապահպանական ռազմավարությունը

7
1400