Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
81

Գովազդային արշավ

5
1250
82

Գլոբալացումը, ԶԼՄ կործանումը և կոնսյումտարիատի աճը

26
6500
83

Գեղեցկության ճապոնական իդեալները

12
3000
84

Գազատրանսմիտերներ.տոքսիկ ազդեցություններից մինչև բջջային ֆունկցիաների կարգավորում

10
2500
85

Բրազիլիայի արտաքին տնտեսական կապերը

34
8500
86

Բիոսենսորներ, իոնասելեկտիվ դաշտային տրանզիստորների հիման վրա. տեսությունը, տեխնոլոգիան և պրակտիկան

21
5250
87

Բարոյական զարգացման առանձնահատկությունները դեռահասության տարիքում

11
2750
88

Բանկի կապիտալի վերլուծություն

46
11500
89

Արտաքին առևտրական գործարքների փաստաթղթային ապահովումը, դրանք նախապատրաստելու և իրացնելու ժամանակ

13
3250
90

Արտադրության արդյունավետություն

13
3250