Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
131

Ինքնաբավության մասին տեսություն

4
1200
132

Իմաստաբանության տեղը ավանդական լեզվաբանական դիսցիպլինների մեջ

33
9900
133

Ժողովրդավարությունը և բարեփոխումները ներդաշնակ հասարակությունում

5
1500
134

Էթնիկության դիսկուրսներն ու ազգային կոնսոլիդացման խնդիրները բազմակազմ հասարակություններում

26
5200
135

Գլխավոր փոխանցումը և դիֆերենցիալը

4
1200
136

Գերմաներենում հայցական հոլովի հիմնական գործառույթը

6
1800
137

ԱՄՆ՝ Աֆղանստանում տեղեկատվական պատերազմի փորձը հակաահաբեկչական արշավի ընթացքում

8
2400
138

Ազգայնական ուտոպիաները

6
1800
139

Ֆազային-գծային ֆիլտրի հատկությունները

14
4500
140

Ցուցչային և լոգարիթմական ֆունկցիաներ

7
2400