Թարգմանված նյութեր:

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
121

Պետական ֆինանսավորում

4
1200
122

Պարսկաստանի թուրքմենները

28
8400
123

Պակիստան-Հնդկաստան

6
1800
124

Նոր գիտելիքի ծնունդի մեխանիզմների խնդիրը

9
2700
125

Նախագծերի և խմբերի կառավարում: Միավորում

10
3000
126

Մեղքի երկու ձևերով կատարված հանցագործության համար պատասխանատվություն սահմանելու պատմական տեսանկյունները

9
2700
127

Մեծ Բրիտանիայի հանրային կառավարման համակարգի բարեփոխումներն ու Ստատուս ԿՎՈ-ն

19
5700
128

Մեթոդի բնութագիրը

3
900
129

Ձևաբանություն

16
4800
130

Կոմունիտարիզմ

12
3600