Ռեֆերատներ Վիճակագրություն և ՏԳՎ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Սոցիալական աշխատանքը ընտանիքի հետ տվյալ երկրի մշակույթից ելնելով

6
1200
2

Հասարակական կազմակերպությունների դերը սոցիալական աշխատանքում

8
1600
3

Զեմստվային վիճակագրության զարգացման փուլերը

12
2400
4

Զեմստվային վիճակագրության զարգացման փուլերը

12
2400
5

Պահանջարկ չվայելող արտադրանքի ռիսկի գնահատումը, դրա առաջացման պատճառները

9
1800
6

Հիմնական միջոցների ֆոնդահատույցի գործոնային մոդելը և գործոնների ազդեցության հաշվարկի ալգորիթմը

6
1200
7

Որակական և քանակական հետազոտական տրամաբանությունների համեմատությունը

15
3000
8

Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր բնութագիրը

11
2200
9

Տեխնոլոգիական, տրանսպորտային և ապահովագրական կուտակումների որոշումների վերլուծության եղանակները

7
1400
10

Խնդիրներ 15, 17

2
800