Թեմա - Վարչական վարույթի և վարչարարության օրենսդրական հիմքերը

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2600 դրամ

Առարկա - Վարչական իրավունք

Էջեր - 13

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Սահմանադրություն
2. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք
3. «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենք
4. «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենք
5. «Վարչական դատավարության մասին» ՀՀ օրենսգիրք

Պատվիրել այս աշխատանքը