Թեմա - Վարչական վարույթի և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2000 դրամ

Առարկա - Վարչական իրավունք

Էջեր - 10

Գրականության ցանկ
1. Հարցեր և Պատասխաններ. Վարչարարության Հիմունքների և Վարչական Վարույթի Մասին ՀՀ օրենքի վերաբերյալ. Ե. 2005.

2. Студенкина М. Административное право и административный процесс: актуальные проблемы.М. 2007.

Պատվիրել այս աշխատանքը