Թեմա - Վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերը վարելը և հաշվառելը. վարչական վարույթում արձանագրություն կազմելը

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2000 դրամ

Առարկա - Վարչական իրավունք

Էջեր - 10

Գրականության ցանկ
1. Թովմասյան Հ., Մուրադյան Գ. և այլոք «Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ», Երևան, Հարդ ընդ սոֆթ հրատ., 2007թ.
2. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, 18.02.2004թ.
3. «Վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերի, դրանց հաշվառման գրանցամատյանների և վարչական ակտերի հաշվառման գրանցամատյանների վարման կանգն ու պայմանները սաըհմանող օրինակելի կարգը հաստատելու մասին» N 975 –Ն որոշում (ընդունված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2004թ. հունիսի 25-ին)

Պատվիրել այս աշխատանքը