Թեմա - Առոչինչ վարչական ակտ

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 1800 դրամ

Առարկա - Վարչական իրավունք

Էջեր - 9

Գրականության ցանկ
1.Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (2005թ. նոյեմբերի 27-ի փոփոխություններով)
2. Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգիրք (ընդունվել է 2007թ. նոյեմբերի 28-ին)
3.»Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք (ընդունվել է 2004թ. փետրվարի 18-ին
4. Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի վերաբերյալ, Երևան, 2005 թ. , 321 էջ:

Պատվիրել այս աշխատանքը