Ռեֆերատներ Վարչական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Վարչական վարույթի հարցուման փուլը

6
1200
2

Վարչական դատավարության փուլերը

8
1600
3

Վարչական վարույթի և վարչարարության օրենսդրական հիմքերը

13
2600
4

Վարչական վարույթի վերաբերյալ գործերը վարելը և հաշվառելը. վարչական վարույթում արձանագրություն կազմելը

10
2000
5

Գործերի ենթակայությունը, վարչական մարմինների փոխօգնությունը

9
1800
6

Առոչինչ վարչական ակտ

9
1800
7

Վարչական վարույթի օբյեկտը

11
2200
8

Վարչական տույժի տեսակները

13
2600
9

Վարչական դատարանի դատական ակտերի վերանայման նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքները

6
1200
10

Վարչական վարույթի և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները

10
2000