Ռեֆերատներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
91

Ռազմավարական որոշումների կայացումը

13
2600
92

Ռազմավարական կառավարման ձևավորումը որպես ակադեմիական գիտություն, դրա հիմնական սահմանումները

8
1600
93

Պետական պատվերը որպես հաստատվող ցուցանիշ, նրա կազմը և ձևավորման սկզբունքները

6
1200
94

Պետական և մասնավոր ձեռնարկությունները անցումային տնտեսություններում

7
1400
95

Ներքին միջավայրի վերլուծությունը` ըստ արտադրական գոտիների

7
1400
96

Ներքին աուդիտ

6
1200
97

Նախագծերի անձնակազմի կառավարում

7
1400
98

Միջազգային բանակցությունների դասակարգումը

11
2200
99

Կայուն զարգացման սկզբունքներ

11
2200
100

Իտալիայի և Շվեյցարիայի ֆինանսական բարեփոխումները

8
1600