Ռեֆերատներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
81

Անհատների մարքեթինգ

10
2000
82

Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի կոնցեսիոն կառավարման արդյունավետությունը

12
2400
83

Սպառողների ուսումնասիրության ուղղությունները բանկային համակարգում

13
2600
84

Շուկայի էությունը և դասակարգումը

6
1200
85

Ճապոնիայի ապահովագրական շուկան

2
400
86

Շահութաբերության ցուցանիշների ազդեցությունը ՀՆԱ-ի վրա

13
2600
87

Սեփականաշնորհման գործընթացի թերությունները և կապիտալի նախասկզբնական դրսևորումները անցումային տնտեսությունում

11
2200
88

Ռիսկ-մենեջմենթի արտադրական մեթոդները

11
2200
89

Ռիսկերի նվազեցման մեխանիզմները. Ռիսկերի ապահովագրում

13
2600
90

ՌԴ գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ

10
2000