Ռեֆերատներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
711

Վարկային գործառնությունների էությունն ու տեսակները

10
2000
712

Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

11
2200
713

Զարգացող երկրների ինտեգրման առանձնահատկությունները

11
2200
714

Լայն սպառման ապրանքների գնորդների վարքագիծը և դրա վրա ազդող գործոնները

11
2200
715

Կոմունիկացիաների արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները

4
700
716

Կազմակերպությունների իրավական, քաղաքական և տեխնոլոգիական միջավայրերի ձևավորման գործոնները

12
2200
717

Կազմակերպական փոփոխությունները և դրանց իրականացման փուլերը կազմակերպությունում

11
2000
718

Կարիք, պահանջմունք, պահանջարկ, փոխանակում, գործարք, նպատակային շուկա հասկացությունները

11
2000
719

Կապիտալի շուկայի օգտագործումը ՀՀ-ում

4
800
720

Կապիտալ հասկացության տնտեսական բովանդակությունը

11
2000