Ռեֆերատներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
71

Ինչպես տնտեսական քաղաքականությունը ազդում ֆինանսական շուկայի հավասարակշռության վրա

7
1400
72

Ինկոթերմս-առևտրային ապրանքների մեկնաբանման միջազգային սկզբունքները

9
1800
73

Երկրի վճարային հաշվեկշիռը

11
2200
74

Արտահանման գործընթացի կազմակերպման արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը

5
1000
75

Արտադրական ֆունկցիան և սպառման ֆունկցիան Սոլոուի մոդելում

5
1000
76

Առաջանցումը մարքեթինգային համակարգում

8
1600
77

Կազմակերպության սոցիալական կառուցվածքի վերլուծությունը

10
2000
78

Ընկերության ապրանքների վաճառահանման և առաջացման ռազմավարությունները

9
1800
79

ՀՀ ազգային խոհանոցի դերը ռեստորանային բիզնեսում

9
1800
80

Տարբեր ազգերի խոհանոցի դերը ռեստորանային բիզնեսում

19
3800