Ռեֆերատներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
31

Կոնֆլիկտային կառավարչական դիրքորոշումներ

7
1400
32

Ֆիզիկական անձանց վարկավորման միջազգային փորձը

10
2000
33

Օլիգոպոլիական մրցակցության մոդելները ՀՀ-ում

6
1200
34

Վճարային հաշվեկշռիռը որպես երկրի արտաքին տնտեսական կապերի արտացոլում

10
2000
35

Վերաֆինանսավորման ռիկսերը հողագույքային հարաբերություններում

11
2200
36

Սոցիալական աջակցության առանձնահատկությունները

7
1400
37

Ռազմավարական վերլուծության էությունը առանձնահակությունները և մակարդակները

10
2000
38

Ռազմավարական որոշումները և դրանց առանձնահատկությունները

10
2000
39

Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականությունը

11
2000
40

Պետական գույքի մասնավորեցման գործարքները և դրանց իրականացման կարգը

10
2000