Ռեֆերատներ Ընդհանուր Տնտեսագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
111

Գերմանիայի ազգաբնակչությունը և ավանդույթները

6
1200
112

Ֆոկուսը խումբ

2
400
113

Ֆինանսական ներդրումների իրականացման նպատակները և ձևերը

11
2200
114

Բելգիայի և Էստոնիայի ֆինանսաան բարեփոխումները

7
1400
115

Բանկային համակարգը մակրոհամակարգում

7
1400
116

Բաց բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման միջազգային փորձ

9
1800
117

Ազգային արժույթի գործառույթները և երկու երկրների արժույթի հետ համեմատություն

12
2400
118

Աշխատանքի վարձատրության համակարգը Ճապոնիայում

10
2000
119

Արտադրական ցիկլի կազմակերպումը

4
800
120

Ապրանքաշրջանառության ծավալի և կառուցվածքի հիմնավորումը

5
1000