Թեմա - Ֆրանսիայի միջազգային մասնագիտացումը ըստ ճյուղերի

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 1200 դրամ

Առարկա - Տնտեսագիտություն

Էջեր - 6

Գրականության ցանկ
Ֆրանսիա տնտեսությունը համարվում է աշխարհում ամենակայուններից մեկը: Ֆրանսիայի կառավարության կողմից իրականացվող երկարաժամկետ դրամավարկային քաղաքականությունը և բանկային գաղտնիքի պահպանման մշակույթը երկիրը դարձրել են համաշխարհային ներդրումների այսպես կոչված "ապահով կայանատեղի", ինչի արդյուքնում էլ Ֆրանսիայում ձևավորվել է բարենպաստ ներդումային միջավայր: Աշխատանքի բարձր մասնագիտացման և փոքր տարածքի շնորհիվ ֆրանսիական տնտեսության հիմնական ռեսուրսներն են դարձել արտադրությունն ու առևտուրը: Ֆրանսիայի տնտեսության հիմնական զարգացած ուղղություններն են` արտադրությունը, ֆինանսական հատվածը (բանկային համակարգը), ինչպես նաև զբոսաշրջությունը:

Հատված

Ֆրանսիա տնտեսությունը համարվում է աշխարհում ամենակայուններից մեկը: Ֆրանսիայի կառավարության կողմից իրականացվող երկարաժամկետ դրամավարկային քաղաքականությունը և բանկային գաղտնիքի պահպանման մշակույթը երկիրը դարձրել են համաշխարհային ներդրումների այսպես կոչված "ապահով կայանատեղի", ինչի արդյուքնում էլ Ֆրանսիայում ձևավորվել է բարենպաստ ներդումային միջավայր: Աշխատանքի բարձր մասնագիտացման և փոքր տարածքի շնորհիվ ֆրանսիական տնտեսության հիմնական ռեսուրսներն են դարձել արտադրությունն ու առևտուրը: Ֆրանսիայի տնտեսության հիմնական զարգացած ուղղություններն են` արտադրությունը, ֆինանսական հատվածը (բանկային համակարգը), ինչպես նաև զբոսաշրջությունը:

Պատվիրել այս աշխատանքը