Թեմա - Տնտեսական համակարգերը և տնտեսական մոդելներ

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 1400 դրամ

Առարկա - Տնտեսագիտություն

Էջեր - 7

Գրականության ցանկ
1. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն ուսումնասիրության ձեռնարկ, Երևան 2009թ.
2. Ա. Արշակյան, Միկրոէկոնոմիկա, Երևան 2005թ.

Հատված

Հասարակության տնտեսական գործընթացը ենթադրում է բազմաթիվ տնտեսավարող սուբյեկտների, սպառողների և տարբեր կառուցվածքների գործունեությունների միաժամանակյա գործառույթ` որոշակի տնտեսական կապերի և հարաբերությունների զուգակցումով:
Դրան համապատասխան, պատմական զարգացման ընթացքում մարդկանց տնտեսական կապերը և հարաբերություններն ամբողջանում են որպես որոշակի համակարգ, որն ընդգրկում է այդ հարաբերությունների օբյեկտներն ու սուբյեկտները և դրանց կապերն ու փոխհարաբերությունները: Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսությունը մի մեծ համակարգ է, որում առկա են գործունեության բազում տեսակներ, և գործունեության յուրաքանչյուր ձև կարող է գոյատևել միայն այլ գործունեությունների հետ կապի և փոխհարաբերության պայմաններում:

Պատվիրել այս աշխատանքը