Թեմա - Պատմաճարտարապետական զբոսաշրջության բաղկացուցիչները

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 1600 դրամ

Առարկա - Տնտեսագիտություն

Էջեր - 8

Գրականության ցանկ
1. Smith V. Hosts and Guests / University of Pennsyvania Press. – Philadelphia, 1977
2. Крачило Н.Г. География туризма. – К.: Виша школа, 1987. – 208с.
3. Преображенский В.С., Веденин Ю.А. География и отдых. – М.: Знание, 1971. – 48с.
4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320с.:ил.
5. Мироненко Н.С. Рекреационная география, – М.: изд. Московского университета, – 1981. – 207с.
6. https://armenpress.am/arm/news/578367/hanrapetutyan-taratsqum-aysor-kan-24-hazar-250-patmatchartarapetakan.html
7. Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները, Հ. 1. Սևանի ավազանի կիկլոպյան ամրոցները /Գ.Հ. Միքայելյան; ՀՍՍՀ ԳԱ, Հնագիտ. և ազգագր. ին-տ; Պրակի խմբ.՝ Հ.Ա. Մարտիրոսյան, Երևան: Ա. հ., 1968., աղբյուրը՝ http://serials.flib.sci.am/openreader/hushardzanner_1/book/index.html#page/6/mode/2up
8. Ван Циншен. Исследование (с примерами) системы координированности взаймосвязей между туристическими планированиями регионов и их реализацией. // Экономическая география (научный журнал), 1995. - №2. Чанша провинции Хунань, Китай.
9. Преображенский В.С., Веденин Ю.А. География и отдых. – М.: Знание, 1971. – 48с.

Հատված

Զբոսաշրջության ժամանակակից արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության բարձրարդյունավետ և առավել դինամիկ զարգացող ճյուղերից մեկն է։ Սա գործարարության ոլորտ է, որը բավարարում է զբոսաշրջիկի պահանջմունքները և նշանակալի եկամուտ ապահովում զարգացող երկրներին և տարածաշրջանների։ Զբոսաշրջությունն ունի բազմաթիվ տեսակներ՝ ըստ երթերի ուղղությունների և նպատակների: Վ. Սմիթն ու ուկրաինացի Ն.Պ. Կրաչիլոն առանձնացնում են զբոսաշրջության 6 տեսակներ՝ ըստ նպատակի և գլխավոր շարժառիթի: Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձին դասակարգման աղյուսակը: Այդ ցանկում իր ուրույն տեղն ունի պատմաճարտարապետական զբոսաշրջությունը, որի նպատակն է ծանոթացնել պատմաճարտարապետական հուշարձանների, պատմամշակութային վայրերի, տեսարժան վայրերի, հնագիտական կարևոր նշանակություն ունեցող վայրերի, ճարտարապետական գլուխգործոցների, թանգարանների ու թատրոնների պատմության հետ:

Պատվիրել այս աշխատանքը