Թեմա - «Սկոլկովո» ինովացիոն կենտրոն

Տեսակ - Ռեֆերատ

Գին - 2600 դրամ

Առարկա - Տնտեսագիտություն

Էջեր - 13

Գրականության ցանկ
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Москвская_школа_управления_«Сколкво»
2. http://www.erit.am/news/hy/79011

Հատված

Ցանկացած պետության համար ինովացիոն լուծումների ներդրումը ազգային անվտանգության հարց է: 7 տարի առաջ Ռուսաստանը սկսեց լուրջ քայլեր իրականացնել ինովացիոն համակարգի զարգացման ուղղությամբ: Բարեփոխումներն ուղղվեցին առաջին հերթին համալսարաններ, հաշվի առնելով այն, որ մինչ այդ գիտությունը բուհերից բացակայում էր, և գործում էր միայն ավանդական կրթական համակարգը:

Պատվիրել այս աշխատանքը