Ռեֆերատներ Սահմանադրական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Զինծառայողների որակավորումը

7
1400
2

Սահմանադրական արդարադատությունը սահմանադրական վերահսկողության համակարգում

7
1400
3

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները

7
1400
4

ՀՀ ազգային ժողովի նախագահը, նրա իրավասությունները

9
1800
5

ՀՀ Նախագահի լիազորությունները

15
3000
6

Սահմանադրական վերահսկողություն. Եվրոպա

9
1800
7

Գործադիր իշխանություն

7
1400
8

Սահմանադրական վերահսկողության մասնագիտացված կազմավորման առանձնահատկությունները և միջազգային փորձը

8
1600
9

Սահմանադրական վերահսկողության իրականացման ձևերը, առանձնահատկությունները համեմատական իրավական վերլուծություն

10
2000
10

Կառավարության սահմանադրաիրավական պատասխանատվության նորմատիվ-իրավական հիմքերը

8
1600