Ռեֆերատներ Քաղաքացիական իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Կոռուպցիան ԲՈՒՀ-ում

6
1200
2

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգումը

6
1200
3

Մարդու իրավունքների պաշտպանության հասկացությունը

7
1400
4

Հասարակության դասակարգումը (շերտավորում)

9
1800
5

Վարձակալության պայմանագիր, պայմանագրի կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, վարձակալության պայմանագրով

10
2000
6

Քաղաքական համաձայնություն

5
1000
7

Քաղաքացիական իրավունքի ժողովածու (corpus juris civilis )

7
1400
8

Պլատոնի ուսմունքը պետության մասին

9
1800
9

Պետություն հասկացությունը

9
1800
10

Պետական ռեժիմը որպես պետության ձևի առանձնահատուկ տարր

9
1800