Ռեֆերատներ Քաղաքացիական դատավարություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան

7
1400
2

Քննչական գործողությունները և դրանց մասնակիցները

14
2800
3

Դատական վճռի օրինական ուժը

11
2200
4

Առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանների դատական ակտերը

11
2200
5

Արագացված դատաքննությունը և վճարման կարգադրությունը քաղաքացիական դատավարությունում

10
2000
6

Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հասկացությունը և իրականացման սկզբունքները

9
1800
7

Արդար դատաքննության իրավունքը: 5 և 6 հոդվածների վերլուծություն

10
2000
8

Հետաքննության մարմնի և քննիչի փոխգործունեությունը քրեական դատավարությունում

11
2200
9

Ֆրանսիայի քաղաքացիական դատավարության իրավունքի աղբյուրները

7
1400
10

Վերաքննիչ վարույթը և վերաքննիչ բողոքարկման իրավունք

11
2200