Ռեֆերատներ Փիլիսոփայություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Իմ կրթության փիլիսոփայությունը

3
900
2

Փիլիսոփայության առարկան, կառուցվածքը և գործառույթները

8
1600
3

Հելլենիզմի դարաշրջանի փիլիսոփայությունը

13
2600
4

Կոնֆուցիոսի ուսմունքը

7
1400
5

Փիլիսոփայական մեթոդների դերը գիտական ճանաչողության մեջ

11
2200
6

Արժեքաբանություն (իրավունքի ակսիոլոգիա)

5
1000
7

Հռետորության ավանդական և ժամանակակից ձևերը

21
4200
8

Իրավունքը որպես ձևական հավասարություն

9
1800
9

Սահմանադրական մոդել. կատարելագործման հիմնական ուղղությունները

9
1800
10

Կոնֆոցիականության բնութագիր և էություն

11
2200