Ռեֆերատներ Միջազգային իրավունք

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ միջազգային պայմագրերի մասին Վիենայի կոնվեցիան

6
1200
2

Միջազգային դրամական համակարգի այլ ինստիտուտները

8
1600
3

Կորպուս յուրիստ կանոնիկա (corpus jurist canonica)

6
1200
4

Մարդու իրավուքնների եվրոպական դատարան

8
1600
5

Միջազգային օգնություն

9
1800
6

Եվրոպական միության իրավական համակարգի ձևավորումը

11
2200
7

Եվրոպական միասնության գաղափարը

8
1200
8

Եվրոպական իրավունքի ինտեգրվածության սկզբունքները

8
1200
9

Արդար դատաքննության իրավունքը և անմեղության կանխավարկածը ՄԻԵԿ համատեքստում

7
1400
10

Ճանաչման ինստիտուտը միջազգային իրավունքում

7
1000