Ռեֆերատներ Մանկավարժություն, լեզվաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Պրահայի և Կոպենհագենի լեզվաբանական դպրոցներ

11
2200
2

Դաստիրակություն, կրթություն, ուսուցում, դասավանդում, դրանց փոխկապվածության մասին

11
2200
3

Ներառական կրթության առանձնահատկությունները Ուկրաինայում

3
600
4

2-րդ դասարանի դասի պլան մայրենիից

6
1200
5

Շղթայական կոտորակներ

5
1000
6

Հասկացությունները և փաստարկումները տարրական դպրոցի դասավանդման մեջ

8
1600
7

Դիդակտիկ խաղերը մաթեմատիկայի դասերին

5
1000
8

Մասկաթերապիա

10
2000
9

Լսողական խանգարում ունեցող երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությունը ընտանիքում

4
800
10

Արտաբերական հնչութային դիսլալիա, կանխարգելումը

6
1200