Ռեֆերատներ Մենեջմենթ, կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ժամանակակից կազմակերպություններում կառավարման նոր մոտեցումներն ու սկզբունքները

9
1800
2

Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նոր հանրային մենեջմենթի բարեփոխումները: Կազմակերպական հետագիծ

10
2000
3

Նոր հանրային կառավարման բարեփոխումները ըստ Ճապոնիայի և Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական չափանիշների

10
2000
4

Պետական կառավարման արդյունավետության չափանիշները ազգային և միջագային մակարդակներում

6
1200
5

Հանրային կառավարման ծագումն ու զարգացումը

8
1600
6

Երկրի վարկանիշի առանձնահատկությունները, առնչությունները պետական շահերին, վարկանիշի կիրառական նշանակությունը

7
1400
7

Կառավարչական որոշումների ընդունման ձևերն ու եղանակները «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ-ում

5
1000
8

Տեղեկատվական համակարգի ձևավորումը կազմակերպության արդյումավետ ղեկավարման համար

12
2400
9

Կառավարման անգլիական մոդել

10
2000
10

Քաղ առաջնորդ

11
2200