Ռեֆերատներ Մակրո առաջադրանքներ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ինչ նպատակով է օգտագործվում երկրի ազգային խնայողությունը

7
1400
2

Տարբերակված ապրանքատեսակներով շուկաների վերլուծության ժամանակակից մոտեցումները Հոտելլինգի, Սալոպի և Լանկաստերի մոդելները

12
2400
3

Ճյուղային շուկաների օբյեկտ և սուբյեկտ: Ճյուղ հասկացությունը: Ճյուղում ֆիրմաների համակենտրոնացման ցուցանիշները

9
1800
4

Անկատար մրցակցության մոնոպսոնիայի գոյության հետևանքներն աշխատաշուկայում

10
2000
5

Ակումբային գնագոյացումը, որպես բացարձակ գնային տարբերակման ձև

9
1800
6

Ակումբային գնագոյացումը որպես բացարձակ գնային խտրականության ձև

8
1600
7

Ում կողմից է արտադրվում ամբողջական եկամուտը, և ինչ գործոններ են որոշում դրա մեծությունը

10
2000
8

Որն է մակրոտնտեսական կարգավորման ուսումնասիրության օբյեկտը և պետությունը ինչ լծակներ է կիրառում մակրոտնտեսական կարգավորման գործում

8
1600
9

Ինչպես է ձեռնարկությունը որոշում իրեն անհրաժեշտ արտադրության գործոնի ծավալը

11
2200
10

Ինչպիսին է ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերի բնույթը

8
1600