Ռեֆերատներ Լրագրություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ագրեսիան զանգվածային լրատվությունում

9
1800
2

ԶԼՄ-ների արդյունավետ օգտագործումը իրադարձության կազմակերպման համար

14
2800
3

Վրացական խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանումը Եվրոպական մամուլում

13
2600
4

Վրացական խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանումը արևմտյան մամուլում

13
2600
5

ԶԼՄ-ների դերը խաղաղության մշակույթի ձևավորման գործընթացում

6
1200
6

Վրացական խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանումը արևմտյան մամուլում

8
1600
7

Արդյունաբերությունը հանրային և մասնավոր ռադիոկայաններում

8
1200
8

Ֆրանսիայի զանգվածային լրատվական միջոցները

8
1400
9

Տեղեկատվական հասարակություն

11
1650
10

Կանանց ամսագրերի ընդհանուր բնութագիր

7
1000