Ռեֆերատներ Կրիմինալոգիա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Տնտեսական ընկերակցությունները որպես Գործարարական իրավունքի սուբյեկտներ

2
400
2

Վստահության վրա հիմնված ընկերակցության իրավասությունները

12
2400
3

Նախարարական կոմիտեները, որպես կառավարության գործունեության կազմակերպման ձև

11
2200
4

Մորոթորիումը սնանկության գործընթացում

13
2600
5

Մաքսային մարմինների օպերատիվ հետախուզական գործունեության 10 մեթոդները

12
2400
6

Հանցագործության օբյեկտի մեջ փաստական սխալի դեպքում արարքի որակման առանձնահատկությունները

13
2600
7

Համակենտրոնացման հասկացությունը և դրա պետական կարգավորումը

2
400
8

Հակամրցակցային համաձայնությունները և դրանց արգելումը

2
400
9

Կառավարության նիստերի հրավիրման և անցկացման սահմանադրաիրավական կարգավորման կառուցակարգը

8
1600
10

Իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների նախագծերի պատրաստում

9
1800