Ռեֆերատներ Կենսաբանություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ֆիկոմիցետների դասի ենթադաս զիգոմիցետներ և կարգ մուկոռայիններ

7
1400
2

Քրիզոմոնադային ջրիմուռների ընդհանուր բնութագիրը

7
1400
3

Սնկերի նմանությունը և տարբերությունը բույսերից և կենդանիներից

7
1400
4

Միտոքոնդրիալ ԴՆԹ և հիվանդություններ որոնք պայմանավորված են այդ ԴՆԹ-ի վնասվածքներով

4
800
5

Կենդանական բջիջների կուլտիվացիա, բջջային կուլտուրաների դասարակգում: Կուլտիվացվող բջիջների աճման ֆազաները և բջիջների in vitro դիֆերենցիա

5
1000
6

Արտաքրոմոսոմային ժառանգականությունը պրոկարիոտների և էուկարիտոնների մոտ

6
1200
7

Ախտորոշիչ և զարգացնող մեթոդիկա Աուտիզմով երեխաների համար

5
1000
8

Տրանսկրիպցիան պրոկարիոտների մոտ

10
2000
9

Ուսումնահետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը կենսաբանության ուսուցման գործընթացում

10
2000
10

Միտոքոնդրիումների և քլորոպլաստների գենոմներ

10
2000