Ռեֆերատներ Իրավաբանություն, իրավագիտություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Կյանքի իրավունքը ԱՄՆ-ում

3
600
2

Կյանքի իրավունքը ՌԴ-ում

3
600
3

Կյանքի իրավունքը Ֆրանսիայում

3
600
4

Основные механизмы защиты прав человека ООН. Европейский суд по правам человека (примеры обращения, процессы и решения)

4
1200
5

Конвенция о предупреждении преступлении геноцида и наказании за него. Уголовный кодекс РА/РФ

4
1200
6

Իրավական ակտերի համակարգը

7
1400
7

Միջազգային կազմակերպություների տեսակները և կազմակերպումը

10
2000
8

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման համակարգի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

10
2000
9

Ընտրական տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները, քվեարկության սենյակ

10
2000
10

Ընտանեկան բռնություններ երեխաների նկատմամբ

3
600