Ռեֆերատներ Ինֆորմատիկա, տեղեկատվական տեխնոլոգիա

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Խոջալի կայքի վերլուծություն

6
1200
2

Աղդամ կայքի վերլուծություն

5
1000
3

ՏՏ-դերը և նշանակությունը ՀՀ-ի հանրային ոլորտի բարեփոխումներում

9
1800
4

Տեքստային արտահայտությունները ծրագրավորման մեջ

8
1600
5

Աշխատանքային իրավահարաբերությունների դասակարգումը

11
2200
6

Մուտքի և ելքի գործողությունների իրականացումը համակարգչում

8
1600
7

Մոնիթորինգի և վերլուծության համար արտադրանքներ

46
23000
8

Թվերի կատեգորիաները, երկուական տասնական թվերի ներկայացնելը

4
800
9

Ռելացիոն բացառումներ

4
800
10

Էլեկտրոնային փոստ MS outlook ծրագրի կառուցվածքը, աշխատանքի կազմակերպումը

6
1200