Ռեֆերատներ Հայոց պատմություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Երևան քաղաքի պատմությունն ու կայացումը մինչխորհրդային շրջանում

7
1400
2

Բալկանյան երկրորդ պատերազմ

7
1400
3

Բարձր Հայքի ժողովրդական տարազը XIX դարում և XX դարի սկզբին

7
1400
4

Վանի թագավորություն

3
600
5

Տիգրան Մեծ

3
600
6

Տաթևի վանք 10-13-րդ դարեր

7
1400
7

Իտալիա-Հունաստան

4
800
8

Հայ վաճառականների հետ Ռուսաստանի կառավարության կողմից կնքված առևտրատնտեսական պայմանագրերը 1667-1673 թթ

6
1200
9

Նոր Նախիջևանի գաղութները

8
1600
10

Հայ ժողովրդի ծագումն ու կազմավորումը

9
1800