Ռեֆերատներ Հաշվապական հաշվառում և աուդիտ

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Ոչ ընթացիկ ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը համակարգչային ծրագրերով

9
1800
2

Կապակացված կողմերի բացահայտում

7
1400
3

Ներքին աուդիտի կազմակերպումը

8
1600
4

Հաշվապահական հաշվառման ծրագրերի տեսակները, հիմնական հնարավորությունները, առավելություններն ու թերությունները

11
2200
5

Հիմնադիր փաստաթղթերի և հիմնադիրների հետ հաշվարկների աուդիտորական ստուգման մեթոդիկա

8
1600
6

Արտադրական կազմակերպություններում իրացումից հասույթի և շահույթի պլանավորումը

7
1400
7

ԱԱՀ-ի գծով կիրառվող արտոնություններ

8
1600
8

ԱԱՀ-ը որպես անուղղակի հարկ

5
1000
9

Ներքին և արտաքին վերահսկման փոխադարձ կապը և տարբերությունները

5
1000
10

Աուդիտի դերը և կազմակերպման հիմնական սկզբունքները

4
800