Ռեֆերատներ Հանրային կառավարում

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Պաշարների հաշվառման տեղեկատուները համակարգչային ծրագրերով

9
1800
2

Հյուրանոցային գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները և բարելավման միտումները ՀՀ-ում

28
5600
3

Պետական սեփականության իրավունքի պաշտպանության ինստիտուտները և դրանց գործունեության արդյունավետությունը

8
1600
4

Պետական սեփականության ազդեցությունը երկրի կերպարի վրա

9
1800
5

Պետական սեփականության ազդեցությունը երկրի կերպարի (իմիջի) վրա

9
1800
6

Պետական կառավարման միասնական համակարգ

11
2200
7

Պետական և մասնավոր սեփականության հարաբերակցություն

11
2200
8

Հանրային կառավարման ծագումը Ֆրանսիայում

7
1400
9

Կազմակերպության գործառույթները և դասակարգումը

11
2200
10

Խմբային որոշումների ընդունման անհրաժեշտությունը կառավարչական ոլորտում

8
1600