Ռեֆերատներ Գործավարություն

N
Վերնագիր
Էջեր
Գին
Դիտել
1

Փաստաթղթաշրջանառության գործընթացը

19
2900
2

Կարգադրական փաստաթղթեր

9
1500
3

Գործավարության բովանդակությունը, ծագումն ու զարգացումը

6
1000
4

Փաստաթղթերի ստանդարտացում

10
1800
5

Գրասենյակային ավտոմատացման համակարգերը

3
500
6

Գործավարության կատարելագործման ուղիները

12
2500
7

Գործավարութան հիմունքներ

7
1400